PROJEMİZ

 

Enerji ve su kaynaklarının tüketiminde rol oynayan en önemli tüketici gruplarından biri ailedir. Isınma , aydınlatma, temizlik, kişisel bakım gibi faaliyetlerin yürütülmesinde aileler büyük ölçüde enerji tüketmektedirler. Ailede günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve tüketiminde karar verici kişi olarak ise kadınların önemli bir rolü bulunmaktadır. 

 

Bu nedenden dolayıdır ki, enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi gereken en önemli hedef kitlemiz kadınlarımızdır.

 

“Enerji Hanım” Projesinde enerji verimliliği çalışmalarına vurgu yapılarak, başta evlerde olmak üzere ülke genelinde kadınlarımızın enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi ve bu yolla önce ev ekonomisine, sonra ülke ekonomisine katkıda bulunmasının sağlanması projemizin ana temasını oluşturmaktadır. 

 

-Kadınların enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda toplumda söz sahibi olması,

-Kadınların enerji verimliliğinin gelecek kuşaklara anlatılmasında etkin rol üstlenmesinin sağlanması,

-Enerji Verimliliği Bilincinin ülke genelinde veri bazlı ve sistematik bir yaklaşımla ölçülmesi, araştırılması, raporlanması,

-Enerji Verimliliği Bilincinin sistematik bir şekilde, ülkenin tüm kesimlerine anlatılması için net bir eylem planı oluşturulması ise başlıca hedeflerimizi oluşturmaktadır. 

 

Bu hedeflere ulaşmak için ise Kampanya kapsamında 20 ilde 20 bin kadına ulaşılarak, on binlerce kadının bilinçlendirilmesi ve evlerdeki enerji tüketiminin azaltılması sağlanacaktır. 

 

Eğitim Kapsamında Ziyaret Edilecek İller: 

 

Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep ,İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Van, Hakkari, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Trabzon, Edirne, İzmit, Sinop, Kars, Şanlıurfa.

 

Danışma Kurulu

 

Prof.Dr. Bahri Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Yunus Ali Çengel Adnan Menderes Üniversitesi
Prof.Dr. İsmail Teke Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard.Doc.Dr. Ömer Gül İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Muhdeşem Tanrıöven Yıldız Teknik Üniversitesi
Doc.Dr. Hasan Hüseyin Erdem Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Cengiz Güngör TÜBİTAK-MAM
Prof.Dr.Necdet Altıntop Erciyes Üniversitesi
Prof.Dr. Gülay Zorer Gedik Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Adnan Parlak Yıldız Teknik Üniversitesi