ENERJİ HANIM DENEYİ

Enerji Hanım Projesi Deneysel Pilot Uygulama Detayları

 

Enerji verimliliği bilincinin topluma kazandırılmasında hedef kitle olarak "evin ekonomisti" kadınlar seçilmiştir. Kadınların evlerinde enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi ile önce ev ekonomisine sonra ülke ekonomisine katkıda bulunması sağlanacaktır. Kadınların enerji verimliliği bilincinin arttırılmasından sonra kurulacak sistem üzerinden evlerde elektrik tüketim profilinin değişimi kesin verilerle raporlanacaktır. 

 

 

 

Enerji Hanım projesi kapsamında BAŞARI TEKNOLOJİ ve BAŞARI MOBILE ile birlikte, TURKCELL’in katkılarıyla hayata geçirilmiş olan deneysel uygulamada, Ankara’da 5 farklı ilçede 5 farklı denek hane seçilmiştir. Bu hanelere birer ölçüm sistemi kurulmuştur. Özel olarak tasarlanmış KAAN Akıllı Sayaçlar ile birlikte, her bir hanede 9 adede kadar elektrikli ev aletine KAAN Enerji Monitörü yerleştirilmiştir. Evde tüketilen toplam enerji miktarı ile birlikte aletlerin anlık tüketimleri, kurulan veri altyapısı ile KAAN Haberleşme Ünitesi üzerinde toplanmıştır. Toplanan veriler TURKCELL tarafından proje kapsamında sağlanan GSM M2M veri hatları üzerinden BAŞARI MOBILE sunucularına iletilmiş ve veri tabanında depolanmıştır. Depolanan veriler üzerinde yapılacak kapsamlı çalışmalarla deneysel çalışmaya katılan hanelerin, Enerji Hanım projesindeki bilinçlendirme çalışmasından önceki ve sonraki enerji tüketim alışkanlıkları detaylı şekilde sayısal ve grafiksel olarak raporlanarak projenin ilerleyen aşamalarında yol gösterici olarak kullanılacaktır. 

 

Enerji Hanım Deney Uygulama Örnekleri

 

 

Tüketimi Ölçülen Ev Aletleri

 

Elektrikli Ocak

 

Tüketimi Ölçülen Ev Aletleri

 

Buzdolabı

Bulaşık makinesi

Tv / Uydu Alıcı

Çamaşır Makinesi

 
 
 
 

Tüketimi Ölçülen Ev Aletleri

Buzdolabı

Derin Dondurucu

Bulaşık Makinesi

Mikrodalga Fırın

TV / Uydu Alıcı

TV

Çamaşır Makinası

 

Tüketimi Ölçülen Ev Aletleri

 

Buzdolabı

Bulaşık Makinesi

Mini Fırın

TV

Çamaşır Makinesi

Tüketimi Ölçülen Ev Aletleri

 

Buzdolabı

Bulaşık Makinesi

Bilgisayar

TV / Uydu Alıcı

TV

 

Enerji Hanım Projesi Pilot Uygulama Raporu Faz 1(Eğitim Öncesi

Bu rapor Enerji Hanım Projesi kapsamında Ankara’da gerçekleştirilen pilot uygulama ve deney sonuçlarını iletmek amacıyla hazırlanmıştır.


Pilot uygulama Sincan (1), Altındağ (1), Keçiören (1) ve Çankaya (2) olmak üzere toplam 5 hanede gerçekleştirilmiştir. Bu hanelerde abone sayaçlarının yanı sıra belirlenen elektrikli ev aletlerinin detaylı tüketim verileri toplanmış ve analizleri yapılmıştır. Veri toplamada düşük güçlü RF ev içi ağların yanı sıra, toplanan verilerin merkez veri tabanına aktarılması için GSM mobil şebekelerden yararlanılmıştır. Uygulama kapsamında abone sayaçları ve ev aletlerinden 1’er dakikalık aralıklarla tüketim bilgileri alınarak, 5’er dakikalık aralıklarla veri iletimi gerçekleştirilmiştir. 2 aylık uygulama süresince toplam 85,000’i aşkın SMS gönderilmiş, yaklaşık 55MB veri toplanmış, 500,000 dolayında veri tabanı kaydı oluşturulmuştur. Uygulama yapılan hanelerden bir adedinde mobil şebeke kapsama alanı sorunları nedeniyle zaman zaman iletişim kesintileri yaşandığından bu haneden gelen veriler yanıltıcı sonuç vermemesi açısından detaylı analizlere dahil edilmemiş, analizler 4 haneyi kapsayacak şekilde yapılmıştır. Projenin yaygınlaştırılması aşamasında mobil şebekelerin yanı sıra sabit hatlar ve ADSL veri iletimi gibi alternatif iletişim seçeneklerinin de gündeme alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.