The Results of Energy Ladies Survey


Ülkemizde ev ve iş yerlerinde enerji tüketimi yapan alet, cihaz ve makinelerin kullanımı, oran ve sayısal olarak artmaktadır.

 

Click here to download .pdf format